Minőségbiztosítási folyamatunk megbízóink számára olyan minőségi és rugalmas szolgáltatást garantál, amely a folyamatos fejlesztést tartja szem előtt. A következő ábra szemlélteti programjaink kialakításának, megvalósításának és utógondozásának folyamatát:

A folyamat első három lépése biztosítja, hogy a program megvalósítása olyan tartalmi terv birtokában történjen, amely iránt egyaránt elkötelezettek az érintett résztvevők, vezetőik, a HR mint megrendelő, valamint a megvalósításért felelős tréner. Ezzel a megközelítéssel azt a célt szolgáljuk, hogy a tréning a résztvevők, vezetőik és a szervezet számára olyan eszközzé váljék, mely nem csupán rövid távú megoldásokat kínál az aktuális problémákra, hanem hosszú távon is támogatja az egyéni és a szervezeti fejlődést. Egy-egy képzés megkezdése előtt arra törekszünk tehát, hogy az alábbi tényezők minden érintett részéről egyeztetettek és elfogadottak legyenek:

 

  • Az érintett vezetők, a KLG Prominent Kft. és a HR tevékenysége a képzési folyamatban (az egyes feladatok pontos meghatározása, elkülönítése a megvalósítás előtt, alatt és után);
  • Részletes forgatókönyv (mikor, milyen eszközökkel és módszerekkel, mi történik terveink szerint a tréningen);
  • Hallgatói segédletek (valós esetek, háttéranyag, gyakorló feladatok a konkrét helyzetre specializálva);
  • A tréneri értékelés szempontjai (a tréner miről és milyen formában adjon visszajelzést a program után);
  • Miképpen indítjuk el a résztvevőket a képzésekre, s kinek mi a teendője a tanultak gyakorlatba ültetésével kapcsolatosan a képzés után.

Saját fejlesztésű kompetenciafelmérési rendszerünk segítségével előzetesen felmérjük a résztvevők képességeit, működését a megrendelő viselkedés szintű elvárásainak ismeretében.

Team módszerek alkalmazása
Annak érdekében, hogy programjaink minél inkább differenciáltabbak, módszertanilag színesebbek és szakmailag sokoldalúbbak legyenek, a tréningfejlesztés minden esetben csoportmunkában történik. A team tagjai az adott tréningtípusra szakosodott trénerek és fejlesztők, munkájukat egy vezető tréner irányítja.

Szupervízió
A KLG Prominent belső minőségvédelmi előírásai értelmében programjainkhoz és trénereink továbbfejlődéséhez rendszeres külső szakmai kontrollt biztosítunk. Állandó és esetileg felkért szakemberek végzik a belső tudás-auditot, és tanácsadással, illetve továbbképzés formájában támogatják munkánkat.

Andragógiai értékeink – Módszertani apparátusunk
Arra törekszünk, hogy tréningjeink dinamikusak és jó hangulatúak legyenek, nyitottá tegyék a résztvevőket a képzés szakmai tartalmának befogadására és motiválttá a tanultak alkalmazására. Programjaink gyakorlatközpontúak, az új ismereteket a meglévő tapasztalatokra és tudásanyagra építik. A tréningvezetés folyamatos aktivitásra készteti a résztvevőket, így segítve, hogy az új technikák és módszerek a megismerésen túl a praxisba is beépüljenek.

 

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek:

Kiemelt referenciáink:


KLG Prominent Kft. 1114 Budapest, Könyves Gy. u. 5. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0461-04, Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL2102.