Partneri együttműködés a megrendelővel és mérhető eredmények! 

„A tréningek világában ritka az olyan ember, akire még sok év után is mindenki jó szívvel emlékszik. Kristóf Ági ilyen tréningigazgató volt: valahogyan az emberek szívét szólította meg oly módon, hogy kihozza belőlük a legjobbat. Biztatóan helyet adott minden új felvetésnek, kezdeményezésnek, továbblépésnek. Olyasmiknek, amik csak akkor születhetnek meg, amikor valaki teljes erővel, határozottsággal és bizalommal a kezdeményező mellé áll.”
(Dr. Péter Szabó – ICF mestercoach, a Briefcoaching nemzetköz alapítója szavai dr. Kristóf Ágnes cégalapítónkról)

Célunk, hogy programjaink mindig a konkrét helyzetek konkrét megoldására irányuljanak. Ennek érdekében egy-egy képzésünk összeállításához olyan többfázisú munkafolyamat vezet, melyben folyamatosan együtt dolgozunk a megbízó HR osztályával mint belső szolgáltatóval, a tréning leendő résztvevőivel, vezetőikkel, valamint a képzési felelősökkel. A megrendelőnkkel folytatott együttműködésünk nem csupán a program tartalmi kialakítására és a képzési folyamatra, valamint a közös záró értékelésre terjed ki, hanem annak lényeges részét képezi a tréning utáni időszak is, amikor a képzésen elsajátítottakat a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazzák. Ez az úgynevezett implementációs időszak kiemelten fontos fókuszpontunk.

Fókuszpontunk, hogy a képzések hatása mind rövid távon, mind hosszú távon eredményt biztosítson a megrendelőnknek. Minden programunk kapcsán pontosan mérjük ezeket az eredményeket és prezentáljuk azokat a megrendelőnknek.

Vezérlő elvünk, hogy képzéseinket egyedileg fejlesztjük ügyfelünk igényeihez igazodva, a szervezeti állapot átfogó megismerésére alapozva. Képzéseink a konkrét helyzet konkrét megoldására irányulnak, ezért minden egyes esetben egyéni stratégiával valósítjuk meg a fejlesztési célokat. Programjaink nem csupán testreszabottak, hanem a résztvevők különböző felkészültségi szintjéhez, irányultságához és motiváltságához alkalmazkodóan csoportra és személyre szólóak is.


Szakterületeink:

 

 

Kiemelt referenciáink:


KLG Prominent Kft. 1114 Budapest, Könyves Gy. u. 5. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0461-04, Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL2102.