Vezetői tréningjeinken a résztvevők konkrét, a mindennapok során megtapasztalt vezetői szituációival dolgozunk. Vezetői programjaink gyakorlatorientáltak, az új ismereteket és módszereket a meglévő tapasztalatokra és tudásanyagra építik. Értékes elméleti háttértudást is biztosítunk, amit azonnal átfordítunk a mindennapok vezetői feladatainak területére oly módon, hogy az ismeretbővítést azonnal kövesse a kipróbálás, az irányított gyakorlás, és ezáltal megkezdődjék a vezetői praxis kialakítása, vagy átalakítása.


Vezetői képzéseink a vezetés négy nagy kérdése köré rendeződnek:

 • Mi a vezetői szerep?
 • Melyek a vezetői munka kulcsfeladatai?
 • Hogyan fejleszthetem személyes hatékonyságomat?
 • Milyen eszközeim vannak a munkatársi csoportok irányításához?

Abból indulunk ki, hogy csak akkor lehet sikeres és eredményes a vezető, ha ezekre a kérdésekre koherens, egyéni és hiteles választ képes adni.  Célunk, hogy ehhez a válaszadáshoz a programjainkon résztvevők minden szükséges ismeretet, tudást és készségelemet megszerezzenek, begyakoroljanak.

Képzéseink eredményeképpen megvalósul a vezetők szemléletváltása, vezetői praxisuk érezhetően és mérhetően eredményesebbé és hatékonyabbá válik.

Vezetői tréningeink témakörei:

 • Team-vezetés
 • Vezetői készségfejlesztés
 • Vezetői tárgyalástechnika
 • Vezetői kommunikáció és befolyásolási technikák
 • Személyes vezetői hatékonyság és szervezeti eredményesség
 • Helyzetfüggő vezetés
 • Vezetői stresszmenedzsment
 • Vezetői önszervezés és időgazdálkodás
 • Vezetői problémamegoldási technikák
 • Vezetői szintű konfliktusok megelőzése és kezelése
 • Teamépítés és -vezetés
 • Vezetés és motiváció
 • Felhatalmazó vezetés
 • Változásmenedzsment
 • Integrált vezetés
 • Vezetői prezentáció
 • Projektmenedzsment
 • Vezetői együttműködés a külső és belső ügyfelekkel
 • Kiégés megelőzése és kezelése
 • Vezetői szerepek
 • Teljesítménymenedzsment
 • Coaching szemléletű vezetés
 • Operatív vezetői praktikák a nagyobb teljesítményű munkavégzés érdekébenKiemelt referenciáink:


KLG Prominent Kft. 1114 Budapest, Könyves Gy. u. 5. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0461-04, Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL2102.